Likovna skupina SVETLOBA Deskle

Včasih se je treba le ozreti naokoli ali poglobiti v svoje misli. Med tisoči kamnov na produ ob Soči pobereš le tistega, ki se najbolj ponuja. Tako je tudi z izbiro motivov pri slikanju na papir ali platno.
Vsi si želimo čim več počitka, ki ga lahko uresničujemo na različne načine. Eden sproščujočih je prav gotovo slikanje. Čas slikanja je bežanje od vsakodnevnega dela, skrbi, naporov in hkrati vstopanje v prijetnejši domišljijski svet vsakega posameznika. Prav zaradi tega in podobnih vzrokov se je v kanalski občini pred desetimi leti zbrala skupina amaterjev slikarjev in začela organizirano slikati pod okriljem Kulturnega društva Svoboda Deskle – Anhovo. Vodi jo mag. Stipe Hečimovič. Skupino redno obiskuje deset amaterjev slikarjev, prav toliko pa jih je skupino tudi zapustilo.

Člani Likovne skupine Deskle se vsako leto februarja, ob prazniku, posvečenem Francetu Prešernu, s svojimi novimi deli predstavi v stekleni dvorani Kulturnega doma Deskle. Razstavljajo tudi v Galeriji Rika Debenjaka Kanal. V vročem juliju organizirajo ex-tempore ob Soči v Kanalu, kamor vabijo člane briške likovne skupine Dablo ter člane skupin iz zamejstva – iz Gorice in Tržiča. Rezultat je ovekovečen s končno razstavo v Galeriji Rika Debenjaka Kanal.
Vsako leto se v poletnem času podajo na ex-tempore v Drežnico, ki jih organizira Kulturno društvo Slikarjev amaterjev Tolmin pod naslovom Atelje pod Krnom s končno razstavo v Kobaridu. Nekajkrat so se udeležili ex-tempor na Sinjem Vrhu pod naslovom Umetniki za Kartitas s končno razstavo na Sveti gori in podaritvijo slik Karitas, ex-tempor v okolici doma upokojencev Gradišče, ki ga organizirata Zveza kulturnih društev Nova Gorica in JS RS za kulturne dejavnosti OI Nova Gorica s končno razstavo v Domu upokojencev.
Lansko leto so skupaj z italijansko skupino »G. Mazzini« ENDAS Monfalcone organizirali »potujočo« čezmejno razstavo, ki je najprej gostovala v Palazzetto Veneto v Tržiču, nato v galeriji Dora Bassi v Gorici in nenazadnje v Galeriji Rika Debenjaka v Kanalu. Enak projekt snujejo tudi v letošnjem letu. Prvič so se lani udeležili tudi ex-tempor Kromberk, ki jih organizira JS RS za kulturne dejavnosti OI Nova Gorica z razstavo v avli Mestne občine Nova Gorica. Prvič lani so se udeležili tudi nadvse doživetih dvodnevnih ex-tempor v Ročinju, ki jih je organizirala Krajevna skupnost Ročinj, z razstavo in podaritvijo nastalih del tamkajšnji gostilni. Nikakor ne smemo pozabiti omeniti udeležbe na ex-temporah v Šmartnem in Medani.

Brda so lepa in privlačna celo leto, toda najlepša so v času cvetenja in zorenja češenj. Prav takrat likovna skupina Dablo vabi v Šmartno, kjer se nastala dela razstavijo v Hiši kulture. Jeseni pa so najbolj mikavni dnevi okoli praznovanja Martina, zato se radi, čeprav nas vedno nekoliko zebe, udeležimo ex-tempor v Medani, kjer nastala dela razstavimo v galeriji Alojza Gradnika.
Posamezniki ali skupina je razstavljala še v nekaterih drugih krajih in ob priložnostih, kot na primer na regionalni razstavi v Idriji, ki jo organizira JSKD OI Nova Gorica, nekajkrat ob prazniku kostanja na Ligu, na otvoritvi obnovljenega gasilskega doma v Avčah, v Plaveh …
Skupina pa ne hodi okrog samo s čopiči in barvami, temveč se tudi zabava in izobražuje, kar dokazujejo obiski galerij v Ljubljani, Benetkah, na Bledu in drugod.