Knjižnica

Nimamo uradnega dokumenta, obstajajo pa porumenele listine, zapisi in stare knjige, iz katerih je razvidno, da so knjižnice v naših krajih delovale že leta 1946.

Sledile so razpustitve, preimenovanja in selitve. Do leta 1957 je imela knjižnica prostore v Anhovem, v nekdanji zobni ambulanti, od 1957 do 1959 je delovala v začasnih prostorih v Desklah (nekdanja miličniška postaja). Leta 1959 je knjižnica dobila stalen prostor v takrat na novo zgrajenem delavskem domu v Desklah in tu posluje še danes.

Knjižnica v Desklah od leta 1980 deluje kot podružnična knjižnica Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica. Decembra 2001 je bila knjižnica ob finančni pomoči Občine Kanal ob Soči razširjena in obnovljena, ob strokovni pomoči Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica pa smo kot prva podružnica prešli na računalniško izposojo gradiva.

URNIK: torek in četrtek med 15:30 in 18:00 uro telefon: 05 620 62 72

Delo v knjižnici poteka po že ustaljenem urniku (torek in četrtek med 15:30 in 18:00 uro). Knjižnično izposojo opravljata dve knjižničarki: Marta Bitežnik in Karmen Paravan.

Veseli smo, da se obisk knjižnice iz leta v leto povečuje in posledično tudi izposoja knjižničnega gradiva. V letu 2019 nas je obiskalo 2946 članov,  aktivnih članov je 254. Zanimivo, da kar četrtina članov prihaja iz drugih občin. Izposodili smo 10615 enot gradiva, seveda največ knjig, izposojamo pa tudi revije, DVD-je in CD-je. Drugačen sodobnejši način dela se pozna tudi pri nas, saj se je število naročil povečalo za 50 % v primerjavi s predhodnim letom.  Okrog 400 novih knjig dobimo vsako leto, starejše izvode odpisujemo, konec leta 2019  je bilo v naši  knjižnici 15358 enot gradiva.