Kulturno društvo “SVOBODA” Deskle

Leta 1951 sta se Izobraževalno kulturno umetniško društvo Ivan Cankar Deskle (ustanovljeno leta 1946) in Sindikalno kulturno umetniško društvo 15. september Anhovo združili v Sindikalno umetniško društvo Ivan Cankar Anhovo.
14. junija 1952 se je omenjeno društvo razpustilo in na ustanovnem zboru so člani ustanovili novo Delavsko kulturno društvo Svoboda Anhovo. Društvo je tedaj štelo 77 odraslih aktivnih članov in 102 podporna člana, imelo pa je naslednje sekcije: moški pevski zbor, plesni orkester (ki je še istega leta prerasel v godbo na pihala), plesno skupino, igralsko skupino, literarni krožek, šahovski krožek, pionirski odsek in dve knjižnici.

Sedanje Kulturno društvo Svoboda Deskle torej neprekinjeno deluje od leta 1952 in je vsa ta leta pomemben nosilec kulture v Krajevni skupnosti Anhovo – Deskle in v celotni občini Kanal ob Soči. Je prostovoljno združenje ljudi, ki jih povezuje želja po kulturnem izražanju in skrb za pestro kulturno dogajanje v kraju.

V društvu danes delujejo naslednje sekcije:
– Pihalni orkester Salonit Anhovo (v okviru tega še Godbeniška šola in Mladinski orkester)
– Knjižnica
– Likovna skupina Deskle

Društvo od odprtja leta 1959 upravlja s kulturnim domom.

Od leta 1985 je soorganizator Polžkovega abonmaja – gledališkega abonmaja za otroke iz obeh vrtcev in učence 1. triade obeh šol v občini. Od leta 1997 ponovno organizira tudi Gledališki abonma za odrasle.

Od leta 1968 poteka v februarju v Desklah tradicionalni TEDEN KULTURE, ki je že zdavnaj prerasel v mesec kulture. V počastitev slovenskega kulturnega praznika društvo organizira številne kulturne prireditve in koncerte. Tudi med letom ne manjka gledaliških predstav, različnih predavanj, predstavitev knjig, predstavitev znanih oseb iz KS, razstav in ustvarjalnih delavnic za otroke.

Pihalni orkester Salonit Anhovo že več let zapored gostitelj mednarodnega srečanja pihalnih orkestrov, na kratko poimenovano MUZIKFEST.

JSKD OI Nova Gorica in Kulturno društvo Svoboda Deskle od leta 2001 v kulturnem domu v Desklah organizirata tudi REVIJO PEVSKIH ZBOROV GORIŠKE, občasno pa še revijo pihalnih orkestrov in big bendov goriške in revijo otroških in mladinskih pevskih zborov Goriške.

Za minulo delo je društvo prejelo v letu 1986 Odličje Svobode s srebrnim listom, ki ga je podelila Zveza kulturnih organizacij Slovenije. Od leta 1999 je društvo bogatejše tudi za priznanje Občine Kanal ob Soči. V tem času so tudi posamezne sekcije in člani društva prejeli več nagrad in priznanj za dosežene uspehe na področju kulturnega delovanja.

Da društvo oziroma posamezne sekcije lahko delujejo pa gre zahvala predvsem Občini Kanal ob Soči, Salonitu Anhovo ter manjšim sponzorjem in donatorjem.